top of page

Predstavitev Centra Zavesti Vodnarjeve dobe

Center ZAVESTI 


Vodnarjeve dobe

Začetki Centra Zavesti za Vodnarjevo dobo segajo v leto 1999, ko so se pozamezniki začeli odzivati na NOTRANJI klic po SO-delovanju pri ozaveščanju novih dimenzij ZAVESTI in trenutkov SO-bivanja TUKAJ in SEDAJ  

VODNARJEVA DOBA

 

Astrološke dobe so dolge 2160 let in nastanejo zaradi precesije enakonočij, celoten ciklus Zemljine precesije enakonočij (od ovna do ovna) je dolg 26.000 let. Dobe si sledijo v retrogradnem zaporedju in označujejo vpliv določenega znamenja vse planete. Prehodno obdobje iz dobe RIB v dobo VODNARJA velja nekako od leta 1876 do 2020, v tem obdobju so si sledile najhujše vojne, revolucije in hkrati največja znanstvena odkritja. Kot bi se hotela doba rib krčevito oklepati starih vzorcev bivanja in verovanja, ki jih je vodnarjeva doba na vse načine izpodrivala.

 

Vodnarjevi dobi vlada planet Uran, ki je tudi planet eksplozivnega napredka, napredne komunikacije, ter znanosti in tehnologije nasploh, odkrivanja vesolja, spoznavanja, ustroja najmanjših delcev, genetike, spreminjanja materije v energijo in obratno, skratka, to je doba, na katero se mora človeštvo dobro pripraviti, se razviti v humano in ekološko osveščeno civilizacijo, da se ne bo uničilo s svojimi lastnimi visokimi tehnologijami. Po starih indijskih svetih spisih (Bhagavad – gita), naj bi se prav to, v času prejšnje vodnarjeve ere, v starem svetu, že zgodilo.

Vodnarjeva doba se je začela kazati proti koncu dobe rib, pred okoli 200 leti z industrijsko revolucijo, ter vzponom znanosti in tehnologije. Pomemben premik in po mnogih virih »uraden« astrološki začetek vodnarjeve dobe, štejemo trenutek drugega vstopa Urana, v znamenje ovna, 11.3.2011, kar označuje po majevskem koledarju, 9. ciklus ali 9. val.

 

Najbolj pomembna sprememba napovedana za to dobo je v nas samih, ki bo povzročila družbene spremembe na nacionalni, kakor tudi na globalni ravni.

 

Tudi Planet Zemlja, sočasno z začetkom Vodnarjeve dobe, spreminja svojo vibracijo in bo doživela transformacijo na ravni »spreminjanja spektra vidne svetlobe« gre zato, da bodo energijska bitja, ki jih sicer ne zaznavamo, saj so zunaj polja naših zaznav, postajala čedalje bolj vidna z našimi običajnimi čutili .

HOLISTIČNO UČENJE in SPOZNAVANJE  REALNOSTI

Kako razvijati edinstvene osebne talente ? 

 

Predvsem skozi prizadevno opazovanje narave in sebe, obojega in vsega, od kamenin, rastlin in živali ter njihovih simbiotskih odnosov do sveta okoli njih.    

Večinoma hodijo ljudje skozi življenje zaslepljeni in vidijo le cilje, ki so si jih zastavili pred sabo za preživetje.  

Ampak !

  • Ali, ko se zjutraj prebudite, prisluhnite petju ptic ?

  • Ali zaznavate različne vonje ?

  • Ali, ko se vozite z avtom na delo, opazite drevesa ?

  • Kdaj ste nazadnje celostno doživeli naravo, sedeli  in opazovali vzajemno igro med kameninami, rastlinami, živalmi, soncem, luno, zvezdami, .... ?

   

    Se ZAVEDATE ? 

KAJ ZAZNAVATE in OBČUTITE ?  

 

Ali veste: "Ko se vi posvetite rastlini, se bo ta napojila z energijami, ki ste jih poslali vanjo". 

 

Če ste godrnjavi ali ste nejevoljno naravnani do rastlin, se bodo te energije vpile vanje, prav tako pa bo vaše neprijetno razpoloženje vplivalo na vso okolico in ljudi.  

Svetujemo vam, da ne zaužijete teh rastlin, prav tako pa se izognite prepirom. Raje se umirite in se zazrite vase. Bodite vztrajni in poiščite odgovor KAJ vam ne ustreza v sebi, ter to nato spremenite.

 

Ali veste, da rastlina  lahko »bere« vašo energijsko oznako in vas oskrbuje s specifičnimi minerali in energijo, ki vam je primanjkujeObstaja veliko znanstvenih dokazov, ki to potrjujejo.

"

"

Veliko je govora o vilah, škratih, devah, majcenih bitjih, ki živijo med rožami in favno/živalstvom nekega območja. Ti imajo vsi  različne funkcije in vam lahko pomagajo na mnogih ravneh. Vsaka rastlinska vrsta ima nadzornika, ki jim pomaga razvijati se od enega stadija metamorfoze / preobrazbe v drugega. 

Vedite: ko ste do rastline ljubeče naravnani in ji pojete pesmi, ji govorite ter nudite oskrbo, ki jo ta potrebuje, se vam bo to povrnilo s koristmi preko pričakovanj. 

Ustvarjanje je IZRAŽANJE DUHa - BITi, je trenuten pojav IDEJE,

 

ki vztrajno išče način, da se udejanji - ustvarili smo

 

PLES  OZAVEŠČANJA za preobrazbo

bottom of page