top of page

Mikro KOZMOS
z igro do samospoznavanja

Prišli ste do simbolov kodiranih sporočil, ki vam bodo z vztrajnim raziskovanjem odkrivala vaše vsakokratno trenutno stanje zavedanja, saj ste Mikro celice Kozmične Zavesti.

 

S sprehodom po prostoru Mikro KOZMOSa, lahko z naključno izbranimi liki, s kodami v slikah likov na desni strani črte,  prepoznavate sporočila v treh ciklusih (seznami) :

 

  • v cilusu SPOZNANJE prihajate do informacij na kaj je osredotočena vaša pozornost, ter kakšni so vaši notranji vzgibi 

 

  • v ciklusu OZAVEŠČANJE se seznanjate s tem, kako so posamična spoznanja povezana z vami ,oziroma kako vplivajo na vaša dejanja

 

  • v ciklusu DELOVANJE prevzemate oziroma vgrajujete ozaveščena sporočila in informacije v vaš potencial vrednot, ki je odraz vaše zavestnosti oziroma zrelosti vaše osebnosti izražen z dejanji

Vsak geometrijski lik (zgoraj) vsebuje sliko značilnih simbolov z vtisnjenimi KODAMI prostora Mikro KOZMOS po posameznih sklopih, ki vsi trije skupaj tvorijo energije  samospoznavanja. 

SEZNAM

KAKO se igrati preberite pod "usmeritve v igri" na tej strani.

Vsi SIMBOLI imajo sporočilno vrednoit ter so razvrščena v tri sklope, ki so v medsebojni korelaciji ter imajo naslednjo obliko:

 

1. sklop : SPOZNANJE

 

2.sklop:  OZAVEŠČANJE

 

3. sklop:  DELOVANJE 

 

 

v VD krogu so vse simbolne slikice razporejene v tri vrste geometrijskih oblik po posameznih sklopih in označene s številkami, kot je na seznamu; z datumom na slikici in v seznamu je označen čas nastanka oziroma implementacije iz Etra. (za razlago se javite)

 

Usmeritve: z IGRO do SAMOSPOZNANJA

Naključna izbira simbola ima za VAS v trenutku izbire (s klikom na geometrijski lik) edinstveno in enkratno sporočilno vrednost - IGRAJTE SE in se SPOZNAVAJTE.

Center ZAVESTI 


Vodnarjeve dobe

VD krog -galerija SIMBOLNIH SLIKIC 

Usmeritev v IGRI :

spontano in naključno izberite (kliknite) na po enega izmed geometrijskih likov v vsaki skupini oblik in odprla se vam bo slika s kodo. Vzemite list papirja in zapišite prvi vtis oziroma občutek, ki vas je spreletel ko ste ugledali vsako sliko posebej .

premešano: 2.januar 2023

 

Nato najdite položaj vaših treh slik-KOD  v koordinatnem polju VD KROGA (levo) in mu določite mikro kozmične atribute: prebujanje, praspomin, zavest - modrost, izkustvo.

Značilnejši in vplivnejši je tisti  atribut, ki mu je simbolna slika bližje oziroma leži med nima.

Za poglobljeno individualno razlago in zavestno svetovanje o pomenu vaših izbir simbolnih slik, me pokličite ali pa pišitel.

bottom of page