top of page

                                      UN_Univerzalni Zakoni za cvetoč razvoj civilizacij

Kaj bi sprožilo preoblikovanje obstoječih družbenih struktur v demokratično celoto človeštva na planetu Zemlja ? 

Center ZAVESTI 


Vodnarjeve dobe

Ko resen raziskovalec duhovnih razsežnosti sprejme oziroma doživi občutek Galaksije, mu je povsem jasno dejstvo, da v tej Galaksiji človeška civilizacija planeta Zemlja ni edina ter, da za ves razvoj dogaja po nekih ZAKONih razvoja družbe, ki so opisani v nadaljevanju. 

Razvoj civilizacij v tej Galaksiji temelji na dveh načelih:

  • razvoj posameznika je pogoj za razvoj celotne civilizacj tako, da se posameznikova zavest širi s proučevanjem nad-duše in z služenje drugim

  • svetloba vsake Duše je edinstvena in sije na svojstven način ter je del celotne slike družine vseh ljudi

Da bi človeška civilizacija lahko bila zdrav in spoštovan del galaktične družine Bitij, bi morala biti ureditev celotne planetarne družbe v celoti skladna s štirimi osnovnimi zakoni demokratične družbe, ki so:

Zakon o ENEM

postavlja vsakemu posamezniku za nalogo iskanje lastne poti Duše za osebno rast in služenje drugim. Namen tega zakona je, da se podpre edinstven razvoj vsake Duše posebej. Ta zakon spodbuja dojemanje o vse-povezanosti Življenja- Vsako Bitje ima svojo lastno pot  znotraj celote, zato je cilj vsakogar, da odkrije in izkoristi svojo izbrano duhovnopot za lastni razvoj in služenje. 

Zakon o DVOJE

Moč ustvarjanja se udejanji le z ljubeznijo v bližini z drugim Bitjem. Razumevanje in bližina z drugim Bitjem , medsebojna pozornost in skrb drug za drugega, so pogoj za razumevanje principa ustvarjanja, ki zagotavlja harmonijo in usklajenost Univerzuma.

Zakon o TROJE

 Povezava s samim seboj, s prijatelji, z družino in s klanom, razvijajo mrežo globalne in planetarne medsebojne VZAJEMNOSTI

Zakon o ŠTIRI

je Zakon o Troje razširjen na na večje skupine kot so: klan s klanom, planetarni s sončnim sistemom , itd. 

bottom of page