top of page

Center ZAVESTI 


Vodnarjeve dobe

Cosmic Agency -O nas

Predstavitev in objave nezemeljsklih ljudskih bitij iz ozvezdja Plejad

"We are from mostly Planets Erra and Temmer that are revolving around the sun Taygeta in the Messier 45 M45 star system Pleiades (The 7 sisters) that is 422 Light years away... We are a task force of nearly 18 000 Taygetans in several ships."

prevod:

Večinoma smo iz planetov Erra in Temmer, ki se vrtijo okrog Taygeta sonca v razpršenem zvezdi M45  v sistemu Pleiad (ozvezdje 7 sester) v oddaljenosti 422 svetlobnih let.  Tukaj nas je okrog 18 000 Taxgetancvev v različnih ladjah s posebno nalogo.

Naša zgodba

Swaruu (9): We come from the 5th density. We prefer to call it densities than dimensions. However, all outside Earth is 5th density anyway. It's only Earth that is artificially kept in the super dense 3rd density. The normal Universe is all 5th density. Having said that, we don't observe those densities as people on Earth do. We observe everything as a whole. One gradient of softly raising frequencies as a whole. Not separate densities as if they had a wall between them. Those ideas are an Earth concept only.

prevod:

Prihajamo iz 5te gostote. To raje imenujemo gostota namesto dimenzija. Kakorkoli, vse izven Zemlje je v 5ti gostoti. Samo Zemlja je umetno vzdrževana v močni 3ji gostoti, ves ostali Univerzum se nahaja v 5ti gostoti. Ko govorimo o gostoti, to za nas ni enako kot za ljudi na Zemlji, mi dojemamo vse kot celoto. To je samo eno stanje (vrednost vektorskega polja), ki nežno zvišuje vibracije celote. To niso posamične gostote med katerimi je pregrada - ta koncept obstaja samo na Zemlji.

Pink Sugar

Izvori Lyrske / človeške rase

Bolj, ko se človek zaveda in razume, večji bo njegov okvir razumevanja, saj bo s tem natančneje razumel svet, v katerem živi, ki ga obdaja, v vsem drugem, kar skuša razumeti.

White Structure

Reset Planeta

Omenili ste, da sta bili tudi Lemurija in Atlantida ena od teh ponastavitev. Vprašanje je torej: ali sta bili ti ponastavitvi tudi PRED 3D Matrico? Kajti Atlantida, Lemurija in
Lemurija niso bile v 3D. Zakaj so prejšnje civilizacije izginile, če so bile v 5D?


****************************************

Vojna Za Ljudi - Kabala proti Zvezdnim Semenom

*Njihov namen je ločiti dušo od telesa. Da bi preprečili povezavo med telesom in možgani ...
dušo in duhom, da bi nadzorovali prebivalstvo in ga robotizirali z umetno inteligenco in transhumanizmom. To je neposredno povezano z nano čipi, ki so prisotni v cepivih in s težkimi
kovinami.

o Času in Zavesti - Nezemeljska Komunikacija

Razmišljanje je na koncu enako kot ustvarjanje vaše navidezno zunanje resničnosti. Zunanja resničnost je torej le vaš odsev, vključno s časom in navidezno smerjo toka. Čas ima torej le eno
smer, odvisno od vaše zavesti. In več kot stvari poznate, bolj jih odražate v svojem zunanjem svetu, celo v kolektivnem nezavednem, ki vse skupaj le še zaplete

Pozor: Kdo so neresnični ljudje ?!

Pravi ljudje so tisti, ki dejansko imajo dušo. Ljudje, ki so že bili na drugih krajih. Ostali nimajo duše. Odzivajo se samo s programom. Program Matrice. Če jih izvzamete iz programa, ne vedo, kako naj se odzovejo. Zato se toliko ljudi preprosto ne more in noče prebuditi, tudi če jim razložite, kaj se dogaja, s pomočjo mopedov! Kolektivno bistvo. Panjski um. Računalniški digitalni um, umetna inteligenca. Ne prava duša iz Vira. Več...
bottom of page