top of page

Center ZAVESTI 


Vodnarjeve dobe

Dijamant ZAVESTI

Vsaka modrost ima za cilj, da razreši skrivnost človeka, ki je rezultat evolucije svetov. Človek je majhen unverzum, Mikro Kozmos in majhna sinteza velikega Univerzuma ali MAKRO KOZMOSA. Kokorkoli sta ta dva svetova različna, se skladno dopolnjujeta.

 

ZAVEST  in ŽIVLJENJE
Z nekajletnim delom v skupini je sedaj, tukaj pred vami, predstavljen proces stanja posameznikove ZAVESTI med MAKRO in MIKRO Kozmosom z uporabo govorice SIMBOLOV, ki vsakemu od vas sporočajo in sprožajo prav tisto, kar je ta trenutek v vaše najvišje dobro. 

Ste že zaznali in prepoznali povezanost med vami in PROSTOROM, ki presega območje Planeta ZEMLJA ?

 

Z vstopanjem v razširjeno Zavest JAZ SEM BIT in doživljanjem meddimenzionalnih prostorov, se smelo padajate na pot raziskovanja brez omejitev. Začne se doživljati stanja, ki presegajo razumsko dojemanje. Na razpolago so različni pripomočki in tehnike, a vendar se zavedajte, da so vse izbire in vse odločitve odvisne od vas.

 

Se sprašujete KDAJ boste in KAKO ste pripravljeni za poseganje onkraj znanega ? 

Vsebine na tej spletne strani in neposredni kontakt, sta  vam  lahko v oporo.

Podati se v raziskovanje ter pozorno sprejemali zaznave in izkušanje, so vrata  do odgovorov.

 

Vse ustvarjeno je HOLOGRAM in je odtisnjeno v naših celicah. Vsak znak je simbol z natančno določenim pomenom, ki je zapis v naši DNK.... torej: VSE že vemo, le izbrati je treba

bottom of page