top of page

Center ZAVESTI 


Vodnarjeve dobe

ZAVEZA v ENOST ŽIVLJENJA

M o d r o s t ***je vsakokratno ustvarjanje harmonije življenja

 

r A d o s t *** je odraz harmoničnega bivanja, ko se DUH_BIT udejanja v materiji

 

e N a k o s t *** je zavedanje povezanosti ljudi, živali, rastlin, kamenin-VSEGA

 

p r e D a n o s t *** je sprejetje VSEGA, kar se zgodi in doživi kot dragocena izkušnja

 

o d g O v o r n o s t *** je zavestno sprejemanje odločitev in rezultatov vseh dejanj 

i s k R e n o s t *** je spontano delovanje iz Resnice v vsakem trenutku

 

o d L o č n o s t *** je opora in blagodejna MOČ zavestnega bivanja 

 

z A v e s t n o s t *** je neposredno doživeta SVOBODA

bottom of page