top of page

Nekoč je Človek živel tesno povezan z Naravo, znal ji je prisluhniti in živeti modro - harmonično.

Kako pa v današnjih dneh ?

Ljudje hitijo, so večinoma v stresu, osnovna usmeritev jim je preživetje, zbirajo in kopičijo materialne dobrine , se borijo z raznimi boleznimi, .... večina jih živi nezavedna, odtujena življenja.

Kako pa lahko stanje spremenimo - izboljšamo ?

Pripravili smo in izvajamo srečanja in delavnice za obogatitev vašega življenja              
Zemlica_logo_barvno_celoten-01.png
2020-07-09 20.06.26.jpg

Bivanjski vrt in samooskrba

oblika: delavnica v vrtu

 

Večina  sodobnih mestnih prebivalcev je v svojih blokovskih stanovanjih izolirana od narave in le malo njih ima svoje vikend hiške ali vrtove. V okolici Maribora urejamo na površini cca 1000 m2 zelenjavno - zeliščni  vrt ter cca 6000 m2 sadnega vrta, ki postaja učno - vzorčni primer kultiviranja dolgo let zapuščenega zemljišča z namenom pridelave zdrave prehrane, na človeku in naravi prijazen način, povsem brez kemikalij.

S projektom BIVANJSKI VRTOVI v programu ZEMLICA vzpostavljamo možnosti za samooskrbo s sadjem in zelenjavo v primestju.

Za posameznike in skupine izvajamo predstavitev pilotskega projekta s pokušino dobrin.  

na osebo

cena: 10€/osebo; ugodnost; degustacija, izmenjava stvari

Center ZAVESTI 


Vodnarjeve dobe

BIO potencial kot povezanost rastlin in človeka - kaj nam sporočajo rastline in elementi Narave?

oblika: delavnica v naravi z izmenjavo izkušenj

Vsak pojav že vsebuje vse ostale pojave. Seme vsebuje drevo, drevo pa gozd. Številni svetovi v naravi posedujejo svojo inteligenco. Človek, rastline in vsi elementi Narave medsebojno komunicirajo. Znanstveno je dokazano, da zavest obstaja v vseh oblikah življenja, je temelj stvarstva, je moč evolucije.

Vse življenje je medsebojno povezano in odvisno ter predstavlja sistem vzajemnega hranjenja in nege in to ne zgolj na fizični ravni, temveč tudi psihološko/duševno in duhovno.

cena: 30€/osebo; ugodnost: darilo

2020-04-26 19.32.09.jpg

VIBRO ekologija:

zaznave - zavestne izbire - sonaravno bivanje

oblika: osebno svetovanje - ozaveščanje

Predstavili vam bomo strukturo človekovega bio polja in se podali v zaznavanje elektromagnetnih polj, njihovih so-odnosov in vplivov zavestnih izbir. 

Spoznavali bomo kakšne informacije/vibracije oddajajo različni materiali in rastline ter kakšen je vpliv, odziv in povezava s človekovim biopoljem. 

cena: 30€/osebo; ugodnost: 15€ za upokojence in brezposelne osebe

Prepoznavanje in aktiviranje potencialov-
uvidi in osebno sporočanje 

V individualnem osebnem druženju se bo vodeno sproščal vaš bio-informacijski potencial za aktiviranje zavestnega procesa spoznanj "od znotraj - navzven" in vaše izvorne življenjske kode.

Tako bo pospešen naravni proces prepoznavanja vaših osebnih potencialov in danosti, ki so kot poživljajoči pogoji bivanja z zagotavljanjem osebne rasti, zdravega napredka, zadovoljstva in blagostanja. 

 

cena: 30€/osebo/uro; ugodnost: 3 srečanja po 1 uro/osebo za 30€

Open Book
Notebook

Podjetnost za blaginjo

prenos znanja, izkušenj in modrosti 

oblika: skupinska ali timska delavnica

V programu triurnega druženja se poglobimo v razumevanje podjetnosti kot vzvoda nenehnega procesa ustvarjanja sprememb, ki z impulzom ustvarjalnosti prinaša vedno nove izkušnje in novo kvaliteto znanja v spremenjenih pogojih bivanja. 

Če imate interes  in vam je izziv poiskati odgovor na vprašanje: KATERE spremembe in KAKO vplivajo na ustvarjanje blaginje, boste ciljno vodeni k iskanju odgovorov.  

cena: 20€/osebo; ugodnost:50% popust oziroma 10€/osebo za dijake in študente

bottom of page