top of page

Center ZAVESTI 


Vodnarjeve dobe

ŠAMBALA

LOGOS tega planeta je veliko nebeško bitje - Nebeški človek. Pred osemnajst in pol milijona leti se je fizično inkarniral na tem planetu, na etrski fizični ravni. Na dveh najvišjih ravneh etrske ravni je velik energetski center, ki se imenuje Šambala, kjer je poznana volja Stvarnika. Logos se odraža kot bitje Šambale kot Gospod sveta, Staroletni iz Svetega pisma in je prišel iz planeta Venera. Ima mnogo imen: Sanat Kumara, Gospod sveta, Mladenič neskončnih pomladi,Večna mladost, Kralj, Edini posvečevalec, Velika žrtevm Vladar Šambale. Doslej se žrtvuje že osemnajst in pol milijona let, da bi omogočil učinkovito izpolnitev Logosovega načrta na tem planetu.
 

Sanat Kumara je bitje, ki je manifestirani Bog za Zemljo! Je duhovno bitje velike svetlobe. Je eden izmed sedmih svetih kumar, ki so bile omenjane v duhovnih učenjih in svetih skriptah.

 

On sam je center v izraznem telesu večjega kozmičnega bitja, sončnega Logosa, ki ima z logosom Sirija takšen odnos, kot ga ima naša osebnost z našo dušo. Osebnost je odsev duše na svoji ravni. Enako, le na kozmični ravni, je ta sončni sistem odsev večjega bitja, ki oživlja Sirij. Tako kot je naša duša na svoji ravni odsev večjega bitja, ki ga imenujemo monada ali duh in božja iskra, je tudi sam Sirij odsev večjega kozmičnega Bitja. V resnici smo trojni, to je duh, duša in osebnost. Enako velja za sončne sisteme: na nebesnem svodu obstaja trikotnik med tem sončnim sistemom, ki je najnižji izraz na najgostejši ravni, med Sirijem, ki ustreza ravni duše pri človeku in med Velikim vozom, ki ustreza monadi ali duhu pri človeku. To je veliki kozmični trikotnik, energije sedmih žarkov, ti pa so dejansko izraz življenj sedmih velikih bitij, ki oživljajo sedem zvezd Velikega voza. Ta vzorec stvaritve se ponavlja po vsem vesolju.
Logos tega sistema deluje na drugem žarku ljubezni-modrosti, zato je za naš sončni sistem Bog - Ljubezen. Vsi drugi žarki se izražajo kot podžarki tega osnovnega žarka Ljubezni, ki je sinteza vseh.

Sanat Kumara je prenašalec svetega ognja, ki gori v vseh nas. Je poglavar duhovnim bitjem, ki skrbijo za vzdrževanje svetlobe in miru ter hkrati kontrolirajo delovanje črnih razdiralnih sil, ki so prav tako potrebne za evolucijo. On predstavlja Rožni Križ in Rubinov Križ; njegovi simboli so: 

  • Leteči Orel,

  • Yule Log (božični les, ki se sežge v ognjišču, kot tradicionalnen božični obred starejših evropskih kultur), ki simbolizira troedini ogenj v srcu vsakega človeka, kot večna zaveza Njega z nami in nas z Njim.

  • v nekaterih kulturah se Ga povezuje s simbolom ribe, tudi z Vodo Življenja in s Plejadami.

Sanat Kumara uči pot žrtvovanja, služenja, nesebičnosti in predaje, ki vodi do popolne in trajne združitve z Bogom. Omembo Sanat Kumare najdemo po vsem svetu, v vseh kulturah in verovanjih, pravtako pa tudi omembe Šambale, ki jih najdemo v vzhodnih spisih in se geografsko navezuje na puščavo Gobi v Aziji. 

bottom of page