top of page

SI tisto in TAM, kjer je tvoja POZORNOST

ČLOVEK - kdo si, kam si namenjen ?

Center ZAVESTI 


Vodnarjeve dobe

galakti%C4%8Dni%20%C4%8Dlovek.jpg
Transformacija

Še tako majhen delec materije na enem koncu vesolja je preko kvantnega polja povezan z vsemi ostalimi delci. Najvišji zakon narave je ohranjanje ravnovesja med notranjimi silami, to je krožen proces širjenja-krčenja, brez konca.

SVETOST_otrok.jpg
Iskanja

KAJ JE ŽIVLJENJE ?
Duša dvojčica

Rojstvo in smrt sta dva duhovna vrhunca v človekovem življenju.

Rojstvo običajno dojemamo kot trenutek praznovanja in smrt kot trenutek žalosti in izgube.

Kaj pa, če je ravno obratno ?

Zakaj ?

zvezdno bitje.jpg
Zavestnost

Vpliv ZAVESTI na materijo
ETER

Čustvena stanja živega bitja se preko »etrskih valov« širijo v okolico, kjer jih druga bitja zaznavajo in nanje reagirajo, vsak dogodek vpliva na vse udeležence, pa čeprav navzven tega (morda) ni opaziti. Eter je »ustvarjalno polje« stvarstva, poligon, na katerem iz etrskih vrtincev nastajajo materialne forme.

bottom of page