top of page

Modrenje je poklon Življenju

Center ZAVESTI 


Vodnarjeve dobe

Colorful Bubbles

Osebni energijski potencial

Temu čemur namenjate pozornost , namenjate tudi svojo energijo.Ko usmerjate svojo pozornost predmetom, ljudem, opravkom, prenosnemu telefonu, računalniku, itd. - zunanjemu svetu, tako trošite svojo energijo in energija odteka od vas.

Ključno vprašanje je: "Koliko enrgije ostane v vašem notranjem svetu misli in občutkov za ustvarjanje nove resničnosti ?

Če se želite poglobiti vase, iztopiti iz rutine in zavestneje ustvarjati svojo resničnost, vam to omogočimo na individualnem srečanju.

Modrenje z Babi

"Modrost ni norost"

je

"zavestna spontanost duha v materiji"

Modrost ljudje pridobivamo v stiku s svojo notranjo Bitjo, z  izkušnjami v tem materalnem 3D svetu  in v multidimenzionalnem bivanju

Ponujamo vam program celostne opore učencem 2. in 3. triade osnovnih šol  ter zagotavljamo strokovnost in človečnost

bottom of page