top of page

»Iniciacija« pomeni »začetek«. Je vzpostavitev vezi med našo dušo in najvišjim Bitjem. Učitelj pri iniciaciji dušo poveže z notranjo Svetlobo in Zvokom, ki sta dve različni obliki razodevanja Boga, ki izvirata iz Oceana VSEzavesti in tako človek začne svoje notranje potovanje.                                                             Saint Baljit Singh

 

»Iniciacija (z angleško besedo ali po slovensko uglasitev) v duhovnosti pomeni, da je nekdo (po navadi učitelj ali mojster) pomagal nekomu (učencu-inicirancu), da se uglasi z neko frekvenco duhovne energije in je od takrat naprej sposoben z njo ravnati oz. se izražati v tistem delu življenja, s katerim je povezan duhovni aspekt, ki je bil uglašen. To so na neki ravni vedno zdravilne energije, ki pomagajo inicirancu pri izražanju sebe in lastni osebnostni rasti, pa čeravno se to ne zdi vedno tako.«                                                                                                                   Tomaž Flegar

 

V vseh kulturah pomeni iniciacija propad starega in vstop v novo življenje. V nekaterih kulturah je to vstop v odraslo dobo, pri jogi je vstop v duhovno življenje.                                                                                                               Sannyasi Daya Bhava

 

Celoten cilj iniciacij je ta, da ustvarijo človeka, ne pa sužnja, da okrepijo človekovo voljo, podarijo samo-zaupanje in občutek moči. Resnica je ta, da modri človek ustvari svojo lastno iniciacijsko dvorano iz sveta in iz življenja. Če človek lahko dejansko popolnoma obvlada samega sebe, lahko obvladuje vse ostalo. On ima moč, tako da so natančni načini njene uporabe zgolj stvar podrobnosti. Mi bi morali izrabiti vsako priložnost, ki se pojavi; in ko se zdi, da ni na voljo nobene, bi si morali ustvariti priložnosti sami.           ,                                                              Teozofi, 4.zvezek

Iniciacija je potrditev vstopa v novo dimenzijo bivanja, je čudovit in vznemirljiv trenutek notranjega stanja. Iniciacije se lahko dogajajo spontano (kot narekuje življenje posamezniku) ali pospešeno (z nekaterimi  tehnikami za širjenje zavesti), v nekem določenem zaporedju udejanjanja spoznanj.

                                                                                                               AmaRa

INICIACIJE na POTI do RAZSVETLENJA

Tukaj prejemate vpogled v POSVETITEV oziroma  ​INICIACIJE- PREHODE, ki so presečne točke med

Mikro KOZMOSom in MAKRO KOZMOSom. 

V nanizanem zaporedju pomenijo posamezni prehodi napredujočo USKLAJENOST posameznika z duhovno dimenzijo Življenja, vse do polnosti ZAVESTNEGA bivanja.

INICIACIJA  1, T-2 : NOTRANJI  OTROK

 

To je OD-LOČITEV za prestop na notranjo POT

INICIACIJA 2, R-6: POVEZOVANJE

 

Je iskanje in sledenje RESNICI  kot notranjem viru moči

INICIACIJA 3, K-4: PREDAJA

 

Je zmaga DUHa nad EGOm

INICIACIJA 4, M-2 : ŽIVLJENJE

 

Je ozdravitev in priprava za zavestno življenje tukaj in sedaj

Center ZAVESTI 


Vodnarjeve dobe

bottom of page