top of page

Center ZAVESTI 


Vodnarjeve dobe

KODEKS

To je KODEKS bivanjske etike, ki utemeljuje kvaliteto ŽIVLJENJA, saj z radostnim sprejemanjem in udejanjanjem sedmih principov ŽIVLJENJA, ki zagotavljajo vzpostavitev trajnega dostojanstva za vsa Bitja in Naravo, ter učinkujejo na vzpostavljanje in ohranjanje harmoničnih medsebojnih odnosov v  uravnoteženem delovanju, vse za zagotavljanje Življenja v Miru na Planetu Zemlja.

                                                               

                                      7 principov Življenja

 

* princip LJUBEZNI

 

* princip SVOBODNE IZBIRE

 

* princip DAJANJA in SPREJEMANJA

 

* princip nenehnega USTVARJNJA in SPREMINJANJA

 

* princip medsebojnega SPOŠTOVANJA 

 

* princip VSEPOVEZANOSTI

 

* princip NESKONČNOSTI

 

s poglabljanjem, sprejemanjem in udejanjanjem sporočil te spletne strani, celostno prevzemate in se

 

odločate zavestno udejanjati :

bottom of page